е-учебници
е-учебници

Актуално

Image 1НАУЧНА НАГРАДА 2018
Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера. Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.
ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯВ тази секция можете да намерите ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.
ЗАЯВКИ за ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ
за учебната 2018/2019 г.
В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ.
ЗАЯВКИ за УЧЕБНИЦИТЕ за 3. и 7. клас
за учебната 2018/2019 г.
В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на учебници.
НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите новите заглавия на Издателство "Изкуства".

Библиотека Изкуства

Image 2 АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ В тази секция можете да намерите ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ.
Image 2 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В тази секция можете да намерите ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към учебниците по МУЗИКА.
Image 2 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и ИНФОРМАТИКА В тази секция можете да намерите ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към учебниците по Информационни технологии и Информатика.
Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Новият образователен сайт на Издателство "Изкуства" - образователна медияза разширяване знанията, уменията и отношенията на учителя, възпитателя, психолога, родителя.