Thе placeholder.

Актуално

ЗАЯВКИ за УЧЕБНИ ПОМАГАЛА за учебната 2016/2017 г.В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на учебни помагала.
Мениджмънт на училището като организацияКнигата е съставена въз основа на дългогодишното участие и опит на авторите проф. дпн Пламен Радев и доц. д-р Албена Александрова в магистърски програми по образователен мениджмънт и в курсове за
Image 1НАУЧНА НАГРАДА
Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера.
Награда се присъжда за добра педагогическа практика в детската градина, обогатяваща детското развитие.
НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите новите заглавия на Издателство "Изкуства".
Image 1BEE-BOT - забавните пчелички
В тази секция ще намерите информация за предлаганите от нас комплекти Забавни пчелички.

 

Библиотека Изкуства

Image 1 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ/ДИРЕКТОР В тази секция може да намерите годишни разпределения, годишни учебни планове, методически насоки и други полезни материали.
Image 1 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ – КУРСОВЕ/ОБУЧЕНИЯКурсовете се организират от СНЦ „Образование и технологии“ и се провеждат от екип учени и учители. Завършилите курса получават сертификат за текуща квалификация.
Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Image 3 www.iti.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 1.–4. клас.
Сайтът съдържа голямо разнообразие от ресурси, допълващи и надграждащи обучението по ИТ.
Image 4 www.it.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 5.–10. клас.
Сайтът съдържа
електронно съдържание на учебните помагала и допълнителни реусрси.