Предучилищно образование Англисйки език Музика Информационни технологииКомпютърно моделиране Математика Художествена литератураНаучна литература Музикални албуми

Актуално

НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите новите заглавия на Издателство "Изкуства".
Image 1НАУЧНА НАГРАДА 2019-2020
Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера. Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.

Библиотека Изкуства

Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Новият образователен сайт на Издателство "Изкуства" - образователна медияза разширяване знанията, уменията и отношенията на учителя, възпитателя, психолога, родителя.