Thе placeholder.

Актуално

Мениджмънт на училището като организацияКнигата е съставена въз основа на дългогодишното участие и опит на авторите проф. дпн Пламен Радев и доц. д-р Албена Александрова в магистърски програми по образователен мениджмънт и в курсове за
Image 1НАУЧНА НАГРАДА
Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера.
Награда се присъжда за добра педагогическа практика в детската градина, обогатяваща детското развитие.
ЗАЯВКИ за УЧЕБНИ ПОМАГАЛА за учебната 2015/2016 г.В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на учебни помагала.
НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите новите заглавия на Издателство "Изкуства".

 

Абонирай се!

Абонирайте се за нашия e-mail бюлетин.

Библиотека Изкуства

Image 1 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ/ДИРЕКТОР В тази секция може да намерите годишни разпределения, годишни учебни планове, методически насоки и други полезни материали.
Image 1 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ – КУРСОВЕ/ОБУЧЕНИЯКурсовете се организират от СНЦ „Образование и технологии“ и се провеждат от екип учени и учители. Завършилите курса получават сертификат за текуща квалификация.
Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Image 3 www.iti.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 1.–4. клас.
Сайтът съдържа голямо разнообразие от ресурси, допълващи и надграждащи обучението по ИТ.
Image 4 www.it.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 5.–10. клас.
Сайтът съдържа
електронно съдържание на учебните помагала и допълнителни реусрси.