Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
 • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
 • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
 • по факс - 02/943 4397;
 • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Предучилищно възпитание

Във връзка с обезпечаването на задължителните подготвителни групи с учебни помагала, издателство „Изкуства“ предоставя на вашето внимание заявка за учебните помагала от програмните системи АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - подготвителна ТРЕТА ГРУПА (одобрена със заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на Министъра на образованието и науката) и АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК - подготвителна ЧЕТВЪРТА ГРУПА (одобрена със заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на Министъра на образованието и науката) за учебната 2017/2018 г.
Средствата за закупуване на помагалата се осигуряват от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи съответните детски градини и училища, индексирани с допустимата инфлация.
Молбата ни е да попълните и изпратите на пощенския или електронен адрес на издателството заявката, за да могат помагалата да бъдат доставени преди започване на занятията.
Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка Трета група Заявка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА ГРУПА - 5-6 години

Заявка трета група Заявка трета група
Заявка Четвърта група Заявка за програмна система

АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК ПОДГОТВИТЕЛНА ЧЕТВЪРТА ГРУПА - 6-7 години

Заявка Четвърта група
Заявка Четвърта група

Договор за доставка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА ГРУПА - 5-6 години

ДОГОВОР
ДОГОВОР

Договор за доставка за програмна система

АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК ПОДГОТВИТЕЛНА ЧЕТВЪРТА ГРУПА - 6-7 години

ДОГОВОР
ДОГОВОР

 

Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка ясла

Заявка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ЯСЛА - 1-3 години

Заявка ясла
Заявка ясла
Заявка Първа група

Заявка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПЪРВА ГРУПА - (3-4 години)

Заявка първа група Заявка първа група
Заявка Втора група Заявка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ВТОРА ГРУПА - 4-5 години

Заявка втора група
Заявка втора група
Заявка Английски език Заявка за програмна система

Play and Talk with Echo - 5-6 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език
Заявка Английски език Заявка за програмна система

Play and Talk with Echo - 6-7 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език

Английски език

 1. Учебниците за ВТОРИ, ПЕТИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2017/2018 година ще бъде първа година на ползването им.
 2. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка Английски език Заявка за програмна система

Play and Write with Echo - 1. клас

Заявка
Заявка
Заявка Английски език Договор за програмна система

Play and Write with Echo - 1. клас

Договор
Договор
Заявка Английски език Договор за програмна система

Play and Write with Echo - 2. клас

Договор
Договор
Заявка Английски език Договор за програмна система

Play and Write with Echo - 2. клас

Договор
Договор

 

Музика

Забележка:
 1. Учебниците за ПЪРВИ клас са със срок на ползване 1 учебна година.
 2. Учебниците за ВТОРИ, ПЕТИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2017/2018 година ще бъде първа година на ползването им.
 3. Учебниците за ОСМИ клас са в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2017/2018 година ще бъде първа година на ползването им. Заявка за тях можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
 4. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
   
Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка Музика 1. клас

Заявка за учебник

Музика за 1. клас

Заявка Музика 1. клас
Заявка Музика 1. клас

Заявка за учебник

Музика за 2. клас

Заявка Музика 2. клас
Заявка Музика 2. клас
Заявка Музика 5. клас

Заявка за учебник

Музика за 5. клас

Заявка Музика 5. клас
Заявка Музика 5. клас
Заявка Музика 6. клас

Заявка за учебник

Музика за 6. клас

Заявка Музика 6. клас
Заявка Музика 6. клас
Заявка Музика 6. клас

Заявка за учебник

Музика за 8. клас

Заявка Музика 8. клас
Заявка Музика 8. клас

Договор за доставка

МУЗИКА за 1. клас

ДОГОВОР
ДОГОВОР

Договор за доставка

МУЗИКА за 5. клас

ДОГОВОР
ДОГОВОР

Договор за доставка

МУЗИКА за 2-6. клас

ДОГОВОР
ДОГОВОРИнформационни технологии

 1. Учебниците за ВТОРИ, ПЕТИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2017/2018 година ще бъде първа година на ползването им.
 2. Учебниците за ОСМИ клас са в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2017/2018 година ще бъде първа година на ползването им. Заявка за тях можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
 3. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
 4. Във връзка с обезпечаването с учебни помагала по Информационни технологии и Информатика за учебната 2017/2018 г., издателството предоставя на вашето внимание заявки за учебни помагала от Образователната система ИТИ 1-4 клас. Училищата, чиито компютърни кабинети са оборудвани с MultiSeat Systems, молим да се свържат с нас допълнително на e-mail: office@izkustva.net.
Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка ИТ 6. клас

Заявка за учебник

Информационни технологии за 6. клас

Заявка ИТ 6. клас
Заявка ИТ 6. клас
Договор ИТ 6. клас

Договор за доставка на учебник

Информационни технологии за 6. клас

Договор ИТ 6. клас
Договор ИТ 6. клас
Заявка ИТ 6. клас

Заявка за учебник

Информационни технологии за 8. клас

Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 6. клас

Заявка за учебник

Информатика за 8. клас

Заявка Информатика 8. клас
Заявка Информатика 8. клас

Заявка за образователна система по Информационни технологии 1 – 4 клас

Заявка ИТ 1-4 клас
Заявка ИТ 1-4 клас

Заявка за учебно помагало по Информационни технологии 5 – 10 клас

Заявка ИТ 5-8 клас
Заявка ИТ 5-8 клас