Предучилищно образование Англисйки език Музика Информационни технологииКомпютърно моделиране Математика Художествена литератураНаучна литература Музикални албуми

Актуално

НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите новите заглавия на Издателство "Изкуства".
Image 1НАУЧНА НАГРАДА 2021
Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера. Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.

Библиотека Изкуства

Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Новият образователен сайт на Издателство "Изкуства" - образователна медияза разширяване знанията, уменията и отношенията на учителя, възпитателя, психолога, родителя.