Тестове по Информационни технологии

Име
Изтегли
Тест за проверка на входно ниво 5 клас
Входно ниво MS OFFICE 2003
Тест за проверка на входно ниво 5 клас
Входно ниво MS OFFICE 2010
Тест за проверка на входно ниво 6 клас
Тест за проверка на входно ниво
Тест за проверка на входно ниво 7 клас
Тест за проверка на входно ниво
Тест за проверка на входно ниво 8 клас
Тест за проверка на входно ниво
Тест за проверка на изходно ниво 5 клас
Изходно ниво MS OFFICE 2003
Тест за проверка на изходно ниво 5 клас
Изходно ниво MS OFFICE 2003
Тест за проверка на изходно ниво 6 клас
Тест за проверка на изходно ниво 6 клас
Тест за проверка на изходно ниво 7 клас
Тест за проверка на изходно ниво 7 клас
Тест за проверка на изходно ниво 8 клас
Първи тест за проверка на изходно ниво 8 клас
Тест за проверка на изходно ниво 8 клас
Втори тест за проверка на изходно ниво 8 клас