Информационни технологии 5 клас

Примерни годишни разпределения по Информационни технологии за 1. клас и 5. клас по новите учебни програми и действащите учебни помагала  през учебната 2016/2017 година

 

 

Допълнителни материали