Музика за 5.клас

Музика за 5. клас

учебник по общообразователна подготовка и книга за учител

автори: проф. Диляна Мичева, Любомира Христова, Пепа Запрянова

художник: Кирил Мавров

 

Разгледай част от учебника

 

 

Музика 5. клас
Книга за учителя

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Учебна програма по музика
Учебно време
Учебно съдържание
Съдържание на музикално-образователния процес
Допълнителна информация към темите
Композитори
Традициите по света
Сюита
Песни за изпълнение
Произведения за слушане
Примерно годишно разпределение
Учебна програма по Музика за 5. клас
Методически насоки за работа с учебника
Приложение /нотен материал/
Работни листове, тестове и допълнителни ресурси за попълване

Разгледай и изтегли примерно годишно разпределение