Информатика за 9.-10. клас Задължителна подготовка

Цена: 12.99 лв.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-219/27.02.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката.

Учебното помагало е предназначено за учениците от 9. и 10. клас, които не изучават профил Информатика. Отразява актуалното състояние на информатиката. Урочните единици в помагалото са посветени на:
• същността на понятията информация и данни, ролята на информацията за развитието на обществото и личността, както и спецификата на информационните процеси – събиране, съхраняване, предаване, обработка и визуализация на данни;
• историята и съвременното състояние на компютърните системи;
• предназначението и основните функции на базовия софтуер на компютъра – операционната система и инструменталните програми;
• алгоритмите и начините за представяне на алгоритми;
• езиците за програмиране и средите за разработване на софтуер.

Учебни ресурси - изтегли

За улеснение на потребителите, изходните текстове на програмите от учебника, допълнителни упражнения и разработки можете да намерите тук. За да получите достъп до програмите, описани в учебното помагало, свалете архива Sources.zip от сайта и го разархивирайте в кореновата папка на устройството C:.